top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Juiste Voeding

Juiste Voeding gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) sinds 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van Juiste Voeding dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via de website of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • BSN

 • Telefoonnummer/ mobiel nummer

 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

 • E-mailadres

 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

 • Juiste Voeding heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 • Voor het maken van facturen en de afhandeling hiervan.

 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of een reclamefolder.

 • Om je te informeren over wijzigingen in diensten en producten.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. 

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Juiste Voeding bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Juiste Voeding zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). 

 

Juiste Voeding zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT-hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Juiste Voeding een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Juiste Voeding blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@juistevoeding.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Juiste Voeding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via 0618476777 of via info@juistevoeding.nl

In kaart brengen websitebezoek

Juiste voeding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan Juiste Voeding wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Juiste Voeding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden en helpen om de website goed te laten werken. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Daarnaast kunnen de cookies je surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content aangeboden kan worden. 

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Juiste Voeding kun je contact opnemen via 0618476777 of via info@juistevoeding.nl

 

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

bottom of page